Wettelijke eisen website: belangrijke aandachtspunten

Aan welke wettelijke eisen moeten een website voldoen? In dit blog maak je stapsgewijs kennis met een aantal belangrijke eisen – van het publiceren van bedrijfsgegevens tot portretrecht en AVG. Ook komen er specifieke regels voor webshops voorbij. Voorkom boetes en juridisch getouwtrek met deze tips.


AVG

Sinds 25 mei 2018 is De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in de hele Europese Unie, en dus ook in Nederland. In de AVG zijn regels voor de omgang met persoonsgegevens vastgelegd. Deze gegevens mogen alleen verzameld worden met een verdedigbaar en vooraf duidelijk gemaakt doel. Eerder schreven we al een blog waarin we de belangrijkste onderdelen van de AVG bespreken. Hierbij moet je denken aan zaken als een privacyverklaring, cookiemelding en een verwerkersovereenkomst. Lees onze blog en kom erachter hoe je je website AVG-proof kunt maken.

Vermeld je bedrijfsgegevens

Op een website moet duidelijk staan wie je bent of wie jullie zijn. Een potentiële klant moet weten met wie hij zaken doet. Als je online diensten aanbiedt of aanprijst – ongeacht of die online worden afgenomen – moet je de volgende gegevens noemen:

 • De naam van jouw onderneming, plus de entiteit. Bijvoorbeeld “v.o.f”, “bv” of “nv”.
 • De vestigingsplaats van jouw onderneming. Dit is het adres zoals genoemd bij de Kamer van Koophandel. Een postbusadres is niet voldoende.
 • Het KvK-nummer.
 • Het btw-nummer.
 • Minstens twee manieren om snel contact met jouw onderneming op te nemen, waaronder het e-mailadres. Een telefoonnummer is een goede tweede.
 • De naam van het toezichthoudende orgaan. Dat is nodig als je een vergunning nodig hebt voor de uitoefening van jouw onderneming.
 • De beroepsvereniging waar je bent ingeschreven. Dat is belangrijk als je een beroep hebt waarbij je je aan specifieke regels moet houden.

De bedrijfsgegevens moeten op een logische en eenvoudig plek op de website te vinden zijn. Verstop ze dus niet in algemene voorwaarden of andere documenten. Een contactpagina of footer is een veelgebruikte locatie. Je webbouwer kan hierbij helpen.

Als je een van bovenstaande gegevens niet noemt, is er sprake van een economisch delict waar boetes op staan. Dit klinkt wat zwaar, maar het geeft wel aan hoe belangrijk het is aan deze eisen te voldoen.

Denk om auteursrecht op afbeeldingen

Veel ondernemingen gebruiken foto’s op hun websites. Vaak worden die in opdracht gemaakt, maar het komt ook voor dat ze van internet worden geplukt onder het mom ‘het staat op internet dus het is vrij te gebruiken’. Pas hiermee op: in principe rusten er auteursrechten op.

Wil je een bepaalde foto toch gebruiken, dan moet je achterhalen wie de auteursrechthebbende is en toestemming vragen. Vaak is de auteursrechthebbende een fotograaf of zijn/haar werkgever. Betaal je een vergoeding? Sluit dan een duidelijke overeenkomst. Als je geen vergoeding wilt betalen, kun je ook zoeken naar rechtenvrije foto’s. Google maar eens. Keuze genoeg. Let op: in sommige gevallen zijn er nog steeds voorwaarden verbonden aan het gebruik. Kijk daar dus goed naar.

Als je auteursrechten schendt, riskeer je dat je de foto’s moet verwijderen én een schadevergoeding moet betalen. De hoogte daarvan is onder andere afhankelijk van de waarde van de foto’s. (En de kwaliteit van de advocaat van de rechthebbende).

Ook op andere content, zoals op teksten of video’s, kan auteursrecht rusten. ‘Copy-paste’ dus niet zomaar content, maar schrijf of maak jouw eigen originele materiaal. En nee, simpelweg wat woordjes in de tekst veranderen maakt dit niet anders.

Copyright

Wees ook alert op portretrecht

Afbeeldingen van internet zijn dubbel oppassen geblazen. Als het namelijk gaat om een foto waarop iemand herkenbaar staat afgebeeld, heeft diegene vaak het portretrecht. En kan zich dus verzetten tegen het gebruik van de foto. Informeer hiernaar bij de auteursrechthebbende.

Commerciële berichten

Reclame moet herkenbaar zijn als reclame. Je mag de bezoeker van je website niet misleiden. Plaats je bijvoorbeeld gastblogs op je website van een aanbieder van een product of dienst in de vorm van een advertorial, dan dien je dit duidelijk aan te geven. Eveneens als het om een promotie-actie, geschenk of een spel gaat, moeten de voorwaarden duidelijk zijn.

Verkoop je aan consumenten?

Regels Webshop

Sinds 28 mei 2022 zijn de regels voor verkoop via een webshop aangescherpt. Webshop-eigenaren zijn verplicht om hun klanten te informeren over bepaalde zaken. Zo moet je je contactgegevens op je webshop plaatsen, productomschrijvingen geven en vermelden welke betaalopties de koper heeft. Ook het herroepingsrecht moet je vermelden. Onder het kopje ‘vermeld je bedrijfsgegevens’ heb je kunnen lezen welke gegevens je moet opnemen op je website. Hieronder wordt het herroepingsrecht verder uitgelicht.

Herroepingsrecht

Als consument heb je het recht om elke aankoop die op afstand is gedaan binnen 14 dagen zonder opgave van reden te annuleren. Dit heeft het zogeheten herroepingsrecht. Als verkoper dien je de consument te informeren over dit herroepingsrecht en hoe die daar gebruik van kan maken. Vermeld het herroepingsrecht in de algemene voorwaarden en in je offertes. Het is belangrijk dat je ook vermeld hoe de consument het product retour kunt zenden, en als je een dienst aanbiedt, moet je benoemen hoe de consument de dienst kan annuleren.

De Autoriteit Consument & Markt heeft een checklist voor verkoop via internet opgesteld. Met deze checklist kun je nagaan of je de regels naleeft.

Algemene voorwaarden

Wanneer je verkoopt is het slim om algemene voorwaarden te gebruiken. Dit is een set algemene regels die voor elke aankoop geldt. In de algemene voorwaarden neem je zaken als garantiebepalingen, bezorg- en betalingsvoorwaarden op. Je moet ervoor zorgen dat de consument deze voorwaarden kan lezen en dat ze duidelijk en begrijpelijk zijn.

Om de algemene voorwaarden juridisch op orde te krijgen, kun je een jurist inschakelen. Online zijn er ook voorbeelden te vinden van algemene voorwaarden, al zijn deze niet altijd waterdicht. De algemene voorwaarden kunnen per sector erg verschillend zijn, daarnaast zijn er verplichte branchespecifieke voorwaarden. Laat je algemene voorwaarden altijd controleren door een juridisch expert.

Hoe ga je spam tegen?

Vraag toestemming voor nieuwsbrieven

Hoewel dit niet expliciet geldt voor een website, is het wel de moeite waard om op de hoogte te zijn van regelgeving rondom nieuwsbrieven en andere commerciële mailings. Spam is namelijk voor veel mensen overlastgevend.

Nieuwsbrief

Toestemming nieuwsbrieven
Bied je op je website een nieuwsbrief aan? Dan is het uitgangspunt: je kunt alleen nieuwsbrieven versturen als je expliciete toestemming hebt gekregen (opt-in). Er zijn verschillende manieren om die toestemming te krijgen. Bijvoorbeeld door klanten een optie te laten aanvinken: ‘Ja, ik wil de nieuwsbrief van organisatie X ontvangen.’ In de offline-wereld kun je bijvoorbeeld potentiële klanten vragen hun visitekaartje af te geven in ruil voor het versturen van de nieuwsbrief. Let op: jij moet kunnen bewijzen dat deze toestemming is gegeven.

Toestemming commerciële e-mails
Verstuur je naast de nieuwsbrief meerdere commerciële e-mails aan je klanten? Bijvoorbeeld persberichten of aanbiedingen van nieuwe producten? Dan moet je dat expliciet noemen als je om toestemming vraagt. Hiervoor moet namelijk apart toestemming worden gegeven.

Afmelden nieuwsbrieven
Tot slot moeten ontvangers zich in iedere nieuwsbrief kunnen afmelden. Ook als zij eerder toestemming hebben gegeven. Dat moet kosteloos en gemakkelijk zijn.

Bestaande en nieuwe klanten
Uitzondering op de regel: bestaande klanten mag je onder omstandigheden ook verblijden met een nieuwsbrief zonder expliciete toestemming. In dat geval mag de nieuwsbrief alleen informatie bevatten over de producten en diensten van jouw onderneming. Belangrijk is wel dat er bij het bestellen van producten of het eerste contact met jouw klant wel genoemd wordt dat dit gaat gebeuren. De klant moet ook dan gelegenheid krijgen hier bezwaar tegen te maken ‘Wilt u geen mails meer ontvangen..?’ Als het antwoord ‘ja’ is, ben je verplicht diegene van de verzendlijst te halen. Ook deze nieuwsbrief moet een afmeld-optie hebben.


Gerelateerde artikelen


 • Algemeen
 • Internetstrategie
 • Webshop
 • WordPress

De kracht van WordPress gecombineerd met Laravel

Bij Nordique begrijpen we dat jouw weboplossing méér is dan een online visitekaartje. Met het juiste platform kun je complexe functionaliteiten integreren, zoals koppelingen naar een CRM of ERP-pakket. Maar hoe kies je het beste platform voor je zakelijke behoeften?  Wat als we je vertellen dat je het gebruiksgemak van WordPress kunt combineren met de […]

 • Algemeen
 • WordPress

5 problemen en oplossingen bij onze PHP 8.1-upgrades

Afgelopen voorjaar hebben we een groot project gedaan waarbij we alle WordPress-websites die wij in beheer hebben succesvol over hebben gezet naar PHP 8.1. Bij het overzetten liepen we tegen een aantal issues aan, de oplossingen delen we graag met jullie.

 • Algemeen
 • WordPress