Onderwijs en overheid

Het is belangrijk voor onderwijs en overheid om online aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld voor het werven van nieuwe studenten of leerlingen. Of voor het inlichten van burgers over lopende projecten.

Onderwijs

De overheid investeert meer in het onderwijs en met name het basisonderwijs profiteert daarvan.

Zo wil de overheid de klassen kleiner maken en de salarissen van de basisschoolleraren optrekken. Zo wordt het beroep van leraar aantrekkelijker gemaakt en verwacht men de leerprestaties van de leerlingen te verbeteren. Ook het MBO, HBO en het WO hebben kwaliteitsafspraken met de minister gemaakt over de besteding van de extra gelden. Een betere aansluiting van opleidingen met de arbeidsmarkt staat hierin centraal. Met name in het MBO zoekt men nauwere aansluiting met de vraag vanuit het bedrijfsleven met de focus op die opleidingen die goede baankansen geven.

Tenslotte komt er een techniekpact die de technische studies moet promoten. Daar waar in Duitsland 39% van de studenten voor een technische studie kiest geldt dit in Nederland slechts voor 17% van de studenten.

WordPress beheren

Overheid

In 2017 moesten alle overheidsdiensten digitaal aangeboden worden. Renata Verloop schrijft hierover:

“Afgezien van het feit dat die visie in de verste verte niet is gerealiseerd, laait ook telkens de discussie op of een volledig gedigitaliseerde overheid nog wel toegankelijk is voor mensen die wat meer moeite hebben dan gemiddeld om mee te komen in de maatschappij. Dat wordt door overheidsorganisaties meestal opgelost met het uitgangspunt ‘digitaal als het kan, persoonlijk als het moet’. Maar wanneer ‘moet’ het dan persoonlijk zijn?”

De digitale inclusie visie van de overheid vind je hier (12 december 2018):

https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/toegankelijkheid/digitale-inclusie/

Eind 2017 gaven 80% de gemeenten nog aan dat ze de basis van de digitale dienstverlening nog op orde moesten brengen.

Target

Gebruiker centraal

Voorlichting is een belangrijk onderdeel van de communicatiemix bij scholen en de overheid. En informatieve websites spelen daarbij vaak een centrale rol.

Nordique heeft voor onderwijs en overheid veel van deze websites gemaakt. Daarbij staat de gebruiker centraal zodat deze gemakkelijk de informatie op de website tot zich kan nemen. Soms gekoppeld aan concrete acties zoals brochure-aanvragen, inschrijvingen voor open dagen met als uiteindelijk doel de werving van nieuwe leerlingen/studenten.

Neem contact op
Checklist