Website Helpdesk050 binnen no time opgezet

Een prachtig initiatief dat is opgezet vanwege de coronacrisis. Studenten van de Noorderpoort bieden aan gezinnen computerhulp op afstand bij thuisonderwijs. Via de website helpdesk050.nl kan er contact worden gelegd met de telefonische helpdesk.

De klant

Helpdesk050 is een gezamenlijk initiatief van Omarm Groningen en Noorderpoort.

Omarm Groningen is een initiatief van de gemeente Groningen en ondernemend Groningen om armoede te bestrijden. Juist in tijden van de coronacrisis is hulp aan mensen in armoede nog harder nodig. Omarm Groningen verleent acute hulp aan mooie initiatieven die worden opgezet in het kader van deze crisis. Ze zoeken hierbij de samenwerking met bedrijven en organisaties die betekenisvol ondernemen.

Noorderpoort is een onderwijsinstelling voor mbo, volwasseneneducatie en contractactiviteiten. Met 17 verschillende scholen verspreid in de regio, ruim 17.500 cursisten en 1.600 medewerkers is Noorderpoort één van de grootste ROC’s (Regionale Opleidingscentrum) van Noord-Nederland.

omarm groningen en noorderpoort

De uitdaging

Door de coronacrisis is het fysieke onderwijs in snel tempo omgezet naar thuisonderwijs, waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende online tools. Alleen sommige gezinnen zijn niet gewend om te werken met een laptop en vaak hebben ze nog nooit eerder met online tools gewerkt. Voor hen is het daarom heel erg lastig om het lestempo bij te houden. Om die reden is via de schoolbesturen en de brug functionarissen het verzoek binnengekomen om deze mensen ondersteuning te bieden.

Het doel van het initiatief is het ondersteunen van kinderen, jongeren, volwassenen bij het gebruiken van een laptop, tablet of iPad via de helpdesk, die maandag tot en met vrijdag bemand is. Zo leren deze mensen om hun digitale vaardigheden te verbeteren door hulp op afstand van IT-studenten van het Noorderpoort.

De uitdaging hierin is dat de doelgroep niet digitaal onderlegd is. Daarom moeten de middelen die worden ingezet om deze doelgroep te bereiken zo gebruiksvriendelijk en simpel mogelijk zijn.

Aan Nordique de mooie taak om de website Helpdesk050.nl te bouwen. Zodat gezinnen via de website in contact kunnen komen met de telefonische helpdesk. Gezien de hoge nood moet dit in een zeer korte tijd worden gerealiseerd.

website helpdesk050.nl

De oplossing

We hebben in no time de website helpdesk050.nl livegezet. De website is clean, zeer gebruiksvriendelijk en conversiegericht gebouwd.

Clean
De basis van de website is rustig gehouden. Namelijk een witte achtergrond, slechts één foto in de header en geen afleidingen, zoals bewegende sliders, animaties en automatisch afspelende filmpjes.

Gebruiksvriendelijk
De menubalk bevat pagina ankers. Hierdoor wordt men snel geleid naar de informatie die zij zoeken. Daarnaast hebben alle belangrijke conversies op de pagina een rode kleur. Gezien het sterke contrast met de witte achtergrond, maakt het de pagina makkelijk en snel te scannen.

Conversiegericht
De website bevat drie belangrijke conversies: bel naar onze helpdesk, stuur ons een mail en download teamviewer. Hiervoor hebben we duidelijke knoppen, linkjes met ankers, en een gemakkelijk in te vullen formulier gemaakt.

resultaat website

Het resultaat

Het resultaat is naar wens. Precies wat het moet zijn en goed overzichtelijk. Er is heel bewust voor Nordique gekozen. Ik zocht namelijk een websitebouwer die ook kennis had van technische functionaliteiten voor het inrichten van een Helpdesk. Dit leek mij een meerwaarde voor ons project. De samenwerking met Nordique verliep prima.”

– Irma Noorbergen van Omarm Groningen